Překlady a tlumočení - angličtina - Mgr. Helena Nováková, soudní tlumočník a překladatel

Překlady a tlumočení - Mgr. Helena Nováková

Soudní tlumočník a překladatel. Překlady a tlumočení z a do anglického jazyka, korektury.

Pro zjištění ceny konkrétního překladu prosím pište na hsubrtova@seznam.cz

Ceník překladatelských služeb

základní sazba Do češtiny do angličtiny
překlad 390 - 500 Kč 430 - 500 Kč

Nejsem plátcem DPH.

- denní norma pro 1 pracovní den je 6 normostran. Jednou normostranou se rozumí 30 řádek a 60 úhozů, tj. 1500 znaků bez mezer.

Základní sazba - do 6 normostran, termín předání 48 hodin

Minimální účtovaná jednotka je 0,5 normostrany

Cena za překlad se stanoví vždy podle počtu normostran přeloženého, nikoli výchozího textu.

Expresní příplatky:

Expresním překladem rozumíme překlad, vyžadující pracovní nasazení překladatele, které představuje více než 6 normostran za jeden pracovní den.

- za překlad, zhotovený tentýž den: expresní příplatek ve výši 50%
- za překlad, zhotovený do 24 hodin: expresní příplatek ve výši 30%

Příplatky za obtížnost: u překladů, pořizovaných ze špatně čitelného výchozího textu (zejména malé písmo, rozmazaný tisk, ručně psaný nebo opravovaný text): příplatek ve výši 10 - 30%. Tento příplatek je účtován i v případě, že překládaný text obsahuje tabulky, seznamy, grafy, atd.

Korektura: 130 Kč/NS, redakční úprava (rozsáhlejší změny, úprava celých vět, oprava terminologie) 200 Kč/NS.

Ceny, příplatky a ostatní podmínky jsou stanoveny v souladu s "Tarify za překlady a tlumočení JTP" (Jednota tlumočníků a překladatelů)

Potřebujete překlad dokumentu, tlumočení nebo výuku angličtiny? Pak jste na správné adrese.       723 444 117       hsubrtova@seznam.cz       gcy2cfd