Překlady a tlumočení - angličtina - Mgr. Helena Nováková, soudní tlumočník a překladatel

Překlady a tlumočení - Mgr. Helena Nováková

Soudní tlumočník a překladatel. Překlady a tlumočení z a do anglického jazyka, korektury.

Všeobecné obchodní podmínky

podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

Ceny a způsob platby

Cena je vždy stanovena dle aktuálně platného ceníku. Na základě typu překladu je zákazník předem informován o ceně za jednu normostranu překladu a celkové předpokládané ceně, včetně případných příplatků nebo slev. Konečná cena závisí na výsledném počtu normostran v cílovém jazyce.

Fyzické osoby a noví zákazníci platí převážně v hotovosti na místě. V případě stálých, či dlouhodobých zakázek, je možno domluvit fakturaci převodem na účet se splatností 14 dní. Při dlouhodobé a pravidelné spolupráci je možné vystavovat tzv. souhrnnou fakturu, jednou mesíčně, se sumarizací všech jednotlivých překladů provedených v daném období.

Záloha

U zakázek většího rozsahu požaduji zálohu 50 % z odhadnuté celkové ceny překladu splatnou při zadání překladu, tj. ještě před zahájením práce na překladu. U prvních zakázek a překladů menšího rozsahu je preferována platba v hotovosti při předání překladu.

Závazná objednávka

Ke každé nové zakázce je nutná písemná objednávka nebo objednávka e-mailem s přesným popisem požadavku, kde je nutné uvést všechny závazné a fakturační údaje:

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od plnění zakázky překladu odstoupit písemným oznámením doručeným překladateli. Účastníci sjednávají, že v takovém případě bude zákazník povinen zaplatit překladateli odstupné, označené též případně jako storno poplatek, ve výši 20 % z ceny objednaného překladu, na kterém doposud překladatel nezačal pracovat, maximálně však odstupné ve výši 1 500 Kč; 20 % z ceny objednaného překladu plus cena rozpracovaného přeloženého textu do doby odstoupení od smlouvy v případě překladu, na kterém překladel již začal pracovat, splatné v den doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Zákazník je oprávněn od plnění zakázky tlumočení odstoupit písemným oznámením doručeným tlumočníkovi. Účastníci sjednávají, že v takovém případě bude zákazník povinen zaplatit tlumočníkovi odstupné, označené též případně jako storno poplatek, ve výši 50 % z ceny objednaného tlumočení, dojde-li k odstoupení v období delším jak 24 hodin před datem, ve kterém poskytování tlumočení mělo být zahájeno, 100 % z ceny objednaného tlumočení při odstoupení v období 24 hodin předcházejících před zahájením tlumočení, splatné v den doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Ostatní

Při platbě bankovním převodem nebo garantovaným šekem je možno ekvivalentní čátku hradit jak v CZK (platby v České republice), tak i ve všech hlavních světových měnách - US$, CAN$, EUR, GBP (platby ze zahraničí).

Nejsem plátcem DPH, všechny ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Potřebujete překlad dokumentu, tlumočení nebo výuku angličtiny? Pak jste na správné adrese.       723 444 117       hsubrtova@seznam.cz       gcy2cfd