Překlady a tlumočení - angličtina - Mgr. Helena Nováková, soudní tlumočník a překladatel

Překlady a tlumočení - Mgr. Helena Nováková

Soudní tlumočník a překladatel. Překlady a tlumočení z a do anglického jazyka, korektury.

Nabídka pro firmy i jednotlivce: tlumočení, překlady firemních i osobních dokumentů, webu apod., výuka angličtiny na míru

Profesionální tlumočení, obousměrné překlady a výuka angličtiny pro veřejnost, firmy a státní sféru. Jazykové korektury, všeobecné překlady, výuka všech úrovní anglického jazyka (příprava na zkoušky - např. FCE, zkoušky podle STANAG 6001, úrovně SLP 1–3 apod., státní jazykové zkoušky, maturitní zkouška) a odborné specializace jako např. obchodní angličtina, ekonomie a účetnictví, právo, Evropská unie, diplomacie a státní služby, energetický průmysl, politika, IT, internet, média a sdělovací prostředky, společenské vědy, vojenství, sport, hudba, umění a literatura s výjimkou beletrie. Dlouhodobá praxe v oboru, všestranné jazykové vzdělání a řádné členství v Jednotě tlumočníků a překladatelů.

Překlady osobních dokumentů (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, vysvědčení, potvrzení o studiu, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z OR, ŽL, osvědčení o registraci, atd.)

Ověřené překlady právních dokumentů (licenční smlouvy, zakladatelské smlouvy, stanovy, notářské zápisy, plné moci, soudní rozsudky, závěti, pracovní smlouvy, daňová přiznání atd.)

Tlumočení svateb, zkoušek v autoškole, u lékaře atd.

Potřebujete překlad dokumentu, tlumočení nebo výuku angličtiny? Pak jste na správné adrese.       723 444 117       hsubrtova@seznam.cz       gcy2cfd